ИСКОРИСТЕТЕ ГО ПОПУСТОТ

Знаци за опасност – Табела 1.
Знаци за изречни наредби – Табела 3.
Знаци за изречни наредби – Табела 4.
Знаци за известување – Табела 5.
Знаци за известување – Табела 6.
Знаци за известување – Табела 7.
Светлосни Знаци – Табела 9.

Во продолжение можете да превземете дел од материјалите за теоретска обука:

1. Прирачник за полагање на возачки испитикликнете тука за да превземете
2. Решени тестови за возачка дозволакликнете тука за да превземете
3. Листа на видови на моторни возилакликнете тука за да превземете
4. Национална Категоријакликнете тука за да превземете
5. Табела на категории на возилакликнете тука за да превземете

Spread the love