ИСКОРИСТЕТЕ ГО ПОПУСТОТ

СМЕЕ ЛИ ЖИТЕЛ НА ДРУГ ГРАД ДА ВОЗИ ЧАСОВИ ВО СКОПЈЕ –  Прочитај повеќе

 НА КОЈА ВОЗРАСТ НАЈРАНО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛАГА ЗА “Б” КАТЕГОРИЈА – Прочитај повеќе

МОЖЕ ЛИ ЖИТЕЛ НА ДРУГ ГРАД ДА ПОЛАГА ВО СКОПЈЕ – Прочитај повеќе

КОЛКУ ЧАСА ТРАЕ ОБУКАТА ЗА “Б” КАТЕГОРИЈА – Прочитај повеќе

КОЛКУ ЧАСА СЕ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ТЕОРЕТСКА ПОДГОТОВКА – Прочитај повеќе

КОЛКУ ГОДИНИ СУМ ВОЗАЧ-ПОЧЕТНИК – Прочитај повеќе

КОЛКУ ВРЕМЕ ВАЖАТ ПОЛОЖЕНИ ТЕСТОВИ – Прочитај повеќе

КОЛКАВ ПЕРИОД ТРЕБА ДА ПОМИНЕ ПОСЛЕ ПОЛОЖУВАЊЕ НА ТЕСТОВИТЕ ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ ПОЛАГАЊЕ НА ПОЛИГОН – Прочитај повеќе

КОИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА УПИС ВО АВТО ШКОЛАТА – Прочитај повеќе

КОГА СЕ ПОЛАГА ПРВАТА ПОМОШ И КАДЕ Прочитај повеќе

ДАЛИ НА БАРАЊЕ НА КАНДИДАТОТ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ СТРУЧНА ПОДГОТОВКА ПРЕД ПОЛАГАЊЕ НА ТЕСТОВИТЕ И АКО ДА КОЛКУ ЧИНИ ИСТАТА – Прочитај повеќе

ДАЛИ МОРА ПОЛАГАЊАТА НА ПОЛИГОН И ГРАД ДА БИДАТ ВО ИСТ ДЕН – Прочитај повеќе

ДАЛИ МОРА ДА СЕ ПОЛАГА ПРВА ПОМОШ – Прочитај повеќе

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛАГА НА 17 ГОДИНИ, А ВОЗАЧКАТА ДА СЕ ЗЕМЕ НА 18 ГОДИНИ – Прочитај повеќе

ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ СО ОБУКА БЕЗ ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ – Прочитај повеќе

ДАЛИ ЛЕКАРСКОТО УВЕРЕНИЕ ИМА ОГРАНИЧЕНА ВАЖНОСТ И КОЛКАВА Е ТАА – Прочитај повеќе

ДАЛИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНА ТЕОРЕТСКАТА ПОДГОТОВКА – Прочитај повеќе

ДАЛИ Е ДОЗВОЛЕНО ДА СЕ ВОЗАТ ПОВЕЌЕ ОД 2 ЧАСА ДНЕВНО – Прочитај повеќе

ИЗМЕНИ ВО ЗБСП ВО ОДНОС НА ПРАВОТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ОД „Б“ КАТЕГОРИЈА ЗА ДЕТЕ-ВОЗАЧ – Прочитај повеќе

ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА – Прочитај повеќе

ВОЗАЧ ПОЧЕТНИК – Прочитај повеќе

БРЗИНА НА ДВИЖЕЊЕ – Прочитај повеќе

СВРТУВАЊЕ – Прочитај повеќе

ОБИКОЛУВАЊЕ И ПРЕСТИГНУВАЊЕ – Прочитај повеќе

РАЗМИНУВАЊЕ – Прочитај повеќе

ЗАПИРАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ – Прочитај повеќе

СООБРАЌАЈ НА КРСТОСНИЦА – Прочитај повеќе

СООБРАЌАЈ ВО ТУНЕЛ – Прочитај повеќе

СООБРАЌАЈ НА ПРЕМИН НА ПАТ ПРЕКУ ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА – Прочитај повеќе

СООБРАЌАЈ НА АВТОПАТ, ЕКСПРЕСЕН ПАТ И НА ПАТ РЕЗЕРВИРАН ЗА СООБРАЌАЈ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА – Прочитај повеќе

Spread the love