ИСКОРИСТЕТЕ ГО ПОПУСТОТ

Авто школа M22 е основана во 2011 година. Во текот на нашето долгогодишно работење во нашата авто школа положиле многу кандидати кои што денес се успешни возачи. Успешноста и стручноста на предавачите и инструкторите во оваа авто школа се гледа преку долгогодишното работење и високиот процент на положени кандидати. Целта на нашата авто школа е да допринесеме за зголемување на безбедноста во сообраќајот со добра и квалитетна обука.

Spread the love