ИСКОРИСТЕТЕ ГО ПОПУСТОТ

Тони Стојчески инструктор (сопственик) за Б, Ц и Е категорија

Ивица Бојковски инструктор за Б категорија

Маја Петровска Инструктор за Б категорија

Сузана Апостоловска инструктор за Б и Ц категорија


Инструкторите во Авто школа М22 се во редовен работен однос со долгогодишно искуство. Ке ве запознаат на најбрз и најлесен начин со сите елементи на возењето и се носители на правилна и добро ускладена обука .
Со своето реноме и искуство ви нудиме квалитет и стоиме зад тоа, се со цел да произведеме идни возачи спремни за успешно полагање на возачкиот испит и успешно понатамошно самостојно вклучување во сообраќајот.
Инструкторите ви стојат на располагање во текот на целата обуката можете да очекувате стручни совети на тема сообраќајни правила и прописи, но исто така пожелно е и вие активно да учествувате со ваши коментари и прашања, како полесно и поефикасно би успеале да ја совладате материјата за теоретскиот дел и техниката на возење.
Возилата се во одлична сосотојба.
Убави и модерени, погодни пред се за помладите возачи , кои сакаат модерени и доверливи автомобили.

 

Spread the love